สารปรับปรุงพื้นผิวโลหะ(Surface Treatment)

น้ำยาชุบประสิทธิภาพสูงด้วยวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (DAIN Series)

นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัทไดวา

เราได้พัฒนาสินค้าอันหลากหลายที่มีแบบฉบับเฉพาะตัวด้วยการวิจัยน้ำยาชุบดีบุกและดีบุกผสมที่ใช้ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับวัสดุกึ่งตัวนำอันเป็นสาขาการปรับปรุงพื้น

ผิวโลหะที่เราถนัด นอกจากนี้ เรายังคิดค้นสินค้าน้ำยาชุบเงินปลอดสารไซยาไนด์ น้ำยาชุบปลอดสารตะกั่วได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกของโลก

เราครอบครองเทคโนโลยีระดับท็อปคลาสของญี่ปุ่นในการผลิตน้ำยาชุบโลหะที่ใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม