สารกันสนิม

“VERZONE® Series” คือกันสนิมปลอดสารซึ่งมีความปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผู้ใช้งาน

VERZONE® Series สารกันสนิมชนิดละเหยที่ถูกผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยประสิทธิภาพกันสนิมได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย และประหยัด จึงได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาการผลิต และได้รับการประเมินอย่างสูงจากทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นสารกันสนิมชนิดละเหยที่ปราศจากกรดไนตรัสซึ่งถูกคิดค้นขึ้นเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ที่อยู่หน้างาน จึงช่วยยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน